Kisegítő dolgozó

Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye

Kisegítő dolgozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2040 Budaörs, Budapesti út 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Recepciós és portás feladatok ellátása ( ügyfelek fogadása, telefonos üzenetek átvétele), illetve esetenként kisebb udvari tevékenység elvégzése (locsolás, hólapátolás).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Érettségi végzettség,

        Cselekvőképesség.

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekekkel foglalkozó intézményben töltött idő.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Képzettségeket igazoló dokumentumok. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00032-119/201 , valamint a munkakör megnevezését: Kisegítő dolgozó.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00032-119/201, valamint a munkakör megnevezését: Kisegítő dolgozó.

        Elektronikus úton Badacsonyiné Juhász Zsuzsanna részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező. A megküldött pályázatok esetében kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót és a munkakör megnevezését: TK/120/00032-119/2018 - Kisegítő dolgozó

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borsnevtan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 23.

ID: 3400360   Megjelentetés dátuma: 2018.05.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.