Ügyvitel/közgazdaságtan szakos tanár

Ceglédi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Ügyvitel/közgazdaságtan szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 13 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Csonka köz 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumban, Szakközépiskolában, Gazdasági alapismeretek, Munkaszervezési ismeretek, Munkaszervezés gyakorlat, Pénzügyi és gazdasági ismeretek, Vállalkozási ismeretek, Gépírás és iratkészítés tantárgyak oktatása, az intézmény pedagógiai programja, tantárgyfelosztása, alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Közgazdász tanár,

        Az Nkt. 66. § (1), (3) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakképző iskolában végzett oktató-nevelő munka - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Egyetemi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettségeket igazoló dokumentumok

        Erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Csonka köz 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-90/2016/CSZC , valamint a munkakör megnevezését: Ügyvitel/közgazdaságtan szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-90/2016/CSZC, valamint a munkakör megnevezését: Ügyvitel/közgazdaságtan szakos tanár.

        Elektronikus úton Fehérvári Károly Igazgató Úr részére a igazgatosag@ipariszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826305   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.