Faipari mérnöktanár

Ceglédi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Faipari mérnöktanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása, szakmai vizsgára történő felkészítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Faipari mérnöki ,

        vagy más azonos tudományterületű MSC. végzettség, mérnöktanári képesítés

        Az Nkt. 66. § (1), (3) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanítási, oktatási vagy egyéb gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Képzettségeket igazoló dokumentumok

        Erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-89/2016/CSZC , valamint a munkakör megnevezését: Faipari mérnöktanár.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-89/2016/CSZC, valamint a munkakör megnevezését: Faipari mérnöktanár.

        Elektronikus úton Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Igazgató Asszony részére a jkzs@szterenyi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816689   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.