Angol szakos és bármely szakos tanár

Ceglédi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Angol szakos és bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakközépiskolai angol nyelv oktatása, Szakgimnáziumi érettségire való felkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol szakos tanári,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettséget igazoló dokumentumok

        Erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-78/2016/CSZC , valamint a munkakör megnevezését: Angol szakos és bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-78/2016/CSZC, valamint a munkakör megnevezését: Angol szakos és bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Igazgató Asszony részére a jkzs@szterenyi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745984   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.