Testnevelés szakos tanár

Ceglédi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi SZC Szterényi József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Testnevelés szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Ipar utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

9-12. évfolyamokon szakgimnáziumi, szakközépiskolai diákok oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, testnevelés szakos tanár,

        Az Nkt. 66.§ (1) és (3) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanítási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Képzettséget igazoló dokumentumok

        Erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2200 Monor, Ipar utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-81/2016/CSZC , valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-81/2016/CSZC, valamint a munkakör megnevezését: Testnevelés szakos tanár.

        Elektronikus úton Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna Igazgató Asszony részére a jkzs@szterenyi.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szterenyi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745981   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.