Titkársági ügyintéző

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Cecei Közös Önkormányzati Hivatal

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. utca 13.

Ellátandó feladatok:

Részvétel az iratdigitalizálásban, iratarchiválásban és az iratselejtezésben, a hivatalhoz beérkező telefonhívások fogadása. Szociális ügyek intézése. Jegyzőkönyvek készítése, Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltése, publikálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági feladatok ellátása, képviselő-testületi ülések előkészítése, a polgármester és a jegyző munkájának magas színvonalú segítése. A hivatalhoz beérkező posta érkeztetése, iktatása, a hivataltól kimenő levelek iktatása és postázása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban eltöltött szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        jó szintű helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        megbizhatóság

        precizitás

        önálló és hatékony munkavégzés

        csapatmunkára való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott, jogszabályban meghatározott szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglakoztatástól eltiltás hatálya alatt

        arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Marinka Nikolett nyújt, a 06-20/912-3742 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák F. utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4500-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4500-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

        Elektronikus úton Dr. Marinka Nikolett részére a jegyzo1@cece.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Dr. Marinka Nikolett, Fejér megye, 7013 Cece, Deák F. utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.cece.hu - 2016. november 22.

        www.vajta.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828123   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.