Óvodapedagógus

Búzavirág Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Búzavirág Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű a helyettesített személy visszatérésé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 756/2016. Szárföld, Fő utca 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógusi tevékenység ellátása a munkaköri leírásnak megfelelően. A jogszabályban előírt teljes körű adminisztratív feladatok ellátása. Egyéni és csoportos fejlesztés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, erkölcsi bizonyítvány ( későbbiekben is pótolható)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péntekné Fodróczy Erzsébet nyújt, a 96/252-115 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Búzavirág Óvoda címére történő megküldésével (9353 Szárföld, Fő utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 756/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Búzavirág Óvoda címére történő megküldésével (9353 Szárföld, Fő utca 72. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 756/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Péntekné Fodróczy Erzsébet óvodavezető részére a ovoda@szfold.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzati hirdetőtábla - 2016. november 23.

        Búzavirág Óvoda hirdetőtábla - 2016. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831805   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.