Kiemelt főreferens

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság
BvOP Közgazdasági Főosztály Számviteli Osztály

kiemelt főreferens

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• az állam felé történő befizetési kötelezettségekről analitika és bevallás elkészítése és megküldése az adóhatóság felé,
• pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli tételek főkönyvi könyvelése, analitikus nyilvántartások vezetése, egyeztetése,
• az intézményi és a cím éves beszámolóinak és időközi mérlegjelentéseinek összeállítása, ellenőrzése,
• főkönyvi kivonat ellenőrzése és főkönyvi egyeztetések elvégzése havonta rovatonként,
• a cím előirányzat maradvány elszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtása,
• közreműködés az átfogó szakterületi és soron kívüli ellenőrzések végrehajtásában,
• Európai Uniós finanszírozású projektek számviteli elszámolásának végrehajtása,
• kapcsolattartás, segítségnyújtás a címhez tartozó költségvetési szervek gazdasági szakterületének dolgozóival,
• kapcsolattartás a társ rendvédelmi szervekkel, valamint a Belügyminisztérium gazdasági szakterületének képviselőivel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Juttatások: A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján Tiszti besorolási osztály E besorolási kategória, közalkalmazotti jogviszony esetén megegyezés szerint. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pénzügyi, gazdasági,

        KGR Forrás SQL - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány), belföldi lakhely, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, pénzügyi, gazdasági,

        államháztartási szakon regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        a Forrás SQL program rendszeres, napi szintű használata - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szabálykövetés, precizitás,

        Kiváló szintű rendszerszemlélet, komplex gondolkodás,

        Kiváló szintű minőségi önálló munkavégzés, terhelhetőség,

        Kiváló szintű gyors problémamegoldó készség,

        Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, mely időrendben tartalmazza a korábbi, beosztásokat, szakterületeket, a munkaköri kötelezettségek főbb tartalmi elemeit, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 oldal terjedelemben. Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben. Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt BvOP Közgazdasági Főosztály - Valla Viktória bv. alezredes nyújt, a 06-1/301-8151 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500/11622/2016. , valamint a beosztás megnevezését: kiemelt főreferens .         Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500/11622/2016., valamint a munkakör megnevezését: kiemelt főreferens .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat az országos parancsnok által kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes interjú esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
• az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok
• hatósági erkölcsi bizonyítvány és munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828911   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.