Bérszámfejtési asszisztens

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság

bérszámfejtési asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.12.01-2016.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A jogviszonyt létesítő és módosító okiratok rögzítése a KIRA programban.
• A munkából való távolmaradáshoz tartozó jelentés és a kapcsolódó igazolások, a bírósági letiltó végzések, egyéb levonások továbbítása Magyar Államkincstárba, illetve az önkéntes, - egészség-pénztári tagságot érintő okiratok, a társadalombiztosításhoz kapcsolódó egyéb, a feldolgozáshoz kapcsolódó papírok, nyilatkozatok továbbítása.
• A BvOP projektmunkatársak változó bérei, a biztosítotti bejelentéshez szükséges adatok rögzítése a Központosított Illetményszámfejtő Rendszerben (KIRA)
• A nem rendszeres illetmények számfejtése a KIRA-ban (költségtérítések, napidíjak, cafeteria, valamint egyéb nem rendszeres ellátások rögzítése)
• Tárgyhavi dolgozói jegyzék, bérjegyzék megküldése.
• Jogviszony típustól függően a jogszabályban előírt igazolások elkészítése és a munkavállalók-hoz történő eljuttatása.
• A munkavállalók éves SZJA bevallásaihoz kapcsolódó nyilatkozatok, igazolások biztosítása a munkavállaló részére.
• Közreműködés külső szervek által végzett ellenőrzésnél az adatok, nyilvántartások biztosításában.
• Főszámfejtést követően előállt fizetési jegyzékek ellenőrzése.
• Új alkalmazás esetén a jogszabályban előírt dokumentumok meglétének és megfelelőségének vizsgálata.
• A jogviszony megszűnéssel kapcsolatos számítások elvégzése, KIRA-ban való rögzítése.
• A jogviszony megszűnéssel kapcsolatos okiratok meglétének és azoknak alaki, tartalmi szempontból történő ellenőrzése.
• A KIRA rendszerbe történő adatbevitelt megelőzően az adatok ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Juttatás:
Az EFOP-1.3.3-16. azonosító számú, „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt terhére biztosított havi bruttó 300.000.-Ft. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, szakirányú, minimum középfokú munkaügyi, TB ügyintézői végzettség,

        KIRA rendszer ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Az adózási és társadalombiztosítási szabályok naprakész ismerete.,

        Jó szintű Csapatmunkában való jártasság.,

        Jó szintű Nagyfokú önállóság .,

        Jó szintű Pontos, precíz munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött idő-szakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat. Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csongrádi Réka nyújt, a 06-20/346-9482 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500-2/502/2016. sz , valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtési asszisztens .         Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság címére történő megküldésével (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500-2/502/2016. sz, valamint a munkakör megnevezését: bérszámfejtési asszisztens .

        Elektronikus úton Csongrádi Réka részére a csongardi.reka@bv.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat az országos parancsnok által kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
• Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok.
• Hatósági erkölcsi bizonyítvány és munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat). A jelöltnek vállalnia kell az egyeztetéseken és a szakmai képzéseken való részvételt, valamint az ezzel együtt járó utazásokat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769981   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.