Takarító

Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lisznyai Utcai Általános Iskola

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1016 Budapest, Lisznyai utca 40-42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Lisznyai Utcai Általános Iskolában takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        képesítést igazoló okiratok másolata

        erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagának betekintéséhez és kezeléséhez a bíráló bizottság számára

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentirmai Ildikó nyújt, a 06-1-225-2474 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Budavári Önkormányzat Budapest I. ker. GAMESZ címére történő megküldésével (1011 Budapest, Iskola utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton humánpolitikai osztály részére a allas012@budavargmsz.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761613   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.