Magyar szakos középiskolai tanár

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BVHSZC Semmelweis Ignác Szakképző Iskolája

magyar szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1194 Budapest, Csengő utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magyar nyelv és irodalom, kommunikáció tantárgyak oktatása, valamint az Nkt.-ban rögzített nevelési - oktatási feladatok kapcsolódó tevékenységek elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051507/02/2016. , valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051507/02/2016., valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Pintér Károlyné igazgató részére a pinter.karolyne@semmelweis-bp.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820260   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.