Bér- és TB ügyintéző

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum

Bér- és TB ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Huba utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szakképzési Centrum vonatkozásában bérszámfejtéssel és TB ügyintézéssel kapcsolatos kifizetőhelyi feladatok ellátása. Munkaügyi dokumentumok, megbízási szerződések előkészítése.
Kimutatások, jelentések, riportok készítése
Kapcsolattartás a tagintézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakirányú végzettség, bérszámfejtési és TB ügyintézői végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        4 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, szakirányú főiskolai végzettség,

        KIRA program felhasználó szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veres Éva gazdasági főigazgató-helyettes nyújt, a 06-1-585-8150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051500/01/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Bér- és TB ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051500/01/2016., valamint a munkakör megnevezését: Bér- és TB ügyintéző.

        Elektronikus úton Veres Éva gazdasági főigazgató-helyettes részére a vereseva@vhszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.bvhszc.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820245   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.