Turisztika, idegenvezető középiskolai tanár

Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája

turisztika, idegenvezető középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Ecseri út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az idegenvezető és turisztikai szervező, értékesítő szakmák szakképzési évfolyamán a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak tanítása, nevelési-oktatási feladatok ellátása, ügyeleti tevékenység, tehetséggondozás, osztályfőnökség, munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok, részvétel a szakmai munkaközösség munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, latin tanári végzettség, illetve földrajz tantárgy német nyelven való oktatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        motivációs levél

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ladányi Sándorné nyújt, a 06-1-347-2300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT- 24-2016 , valamint a munkakör megnevezését: turisztika, idegenvezető középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1134 Budapest, Huba utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT- 24-2016, valamint a munkakör megnevezését: turisztika, idegenvezető középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Antalpéter Katalin részére a antalpeter@gundeliskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818563   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.