Fegyveres biztonsági őr

Budapesti Történeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum

Fegyveres biztonsági őr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Fegyveres Biztonsági Őrségre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján az ORFK által fegyveres őrzésre elrendelt létesítmények (Vármúzeum, Kiscelli Múzeum, Aquincumi Múzeum) napi őrzési feladatainak ellátása 24/48-as váltási rendben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Személy- és vagyonőri vizsgabizonyítvány

        Lőfegyver használói vizsgabizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        FBŐ szakmai tapasztalat

        Érvényes, két éves ismétlő FBŐ szakmai vizsga megléte

        Érvényes pszichológiai és fegyver orvosi igazolások

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél,

        részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz,

        oklevelek és bizonyítvány másolata,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt, (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a kinevezés előtt köteles benyújtani)

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2248/2/2008 , valamint a munkakör megnevezését: Fegyveres biztonsági őr.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. E. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2248/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: Fegyveres biztonsági őr.

        Elektronikus úton Molnárné Tényi Magdolna részére a tenyi.magdolna@mail.btm.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BTM Honlapja - 2016. október 14.

        Budapest Portál - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768325   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.