Közművelődési szakember

Budapesti Művelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Művelődési Központ
Képzési és nemzetközi osztály

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 Budapest, Etele út 55. A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

oktatásszervezés, rendezvényszervezés, nemzetközi projektek megvalósítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, művelődésszervező, andragógus, kulturális menedzser,

        Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        fővárosi kulturális területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        nemzetközi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, precizitás, megbízhatóság, együttműködési és szervezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely büntetlen előéletet igazol

        iskolai-, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marsi László nyújt, a 371 2873 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Művelődési Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2016 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Művelődési Központ címére történő megküldésével (1119 Budapest, Etele út 55. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2016, valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.

        Elektronikus úton Kassai Adrienn részére a allaspalyazat@bmknet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A feltüntetett formai
és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő pályázatok előzetes elbírálását
követően kerül sor a személyes meghallgatásokra. A pályázók a döntésről az elbírálás
határidejétől számított 15 napon belül elektronikus úton kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Művelődési Központ honlapja - 2016. október 6.

        Budapest Portál - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmknet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761612   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.