Könyvtáros tanár

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium

könyvtáros tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1144 Budapest, Kerepesi út 124.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskolai könyvtár működtetésével járó feladatok, a könyvtárral kapcsolatos pályázatok figyelése, kezelése, tankönyvekkel kapcsolatos feladatok koordinálása, könyvtári órák tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskola ; könyvtáros tanári végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, könyvtáros tanár - bármely tanári szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Menyhárt Erika tagintézmény-vezető nyújt, a +3670/1980146 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051404-10/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár .         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051404-10/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár .

        Elektronikus úton Menyhárt Erika tagintézmény-vezető részére a menyhart.erika@njszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 1.

ID: 3149828   Megjelentetés dátuma: 2017.08.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.