Laboráns

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma

laboráns

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 48-54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A laboratóriumi gyakorlatok előkészítése, a gyakorlatok kipróbálása, a gyakorlat vezető pedagógusok munkájának segítése. Emelt és középszintű érettségi kísérleteinek összeállítása.
Kémia, biológia kísérletek előkészítése a szaktanárok előírása szerint.
Vegyszer- és eszközigény biztosítása a laboratóriumok részére.
Vegyszerraktár karbantartása, elektronikus raktár nyilvántartás kezelése. "

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Technikum, Általános vegyipari laboratóriumi technikus végzettség ,

        Laboratóriumi munkában való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051406/11/2016 , valamint a munkakör megnevezését: laboráns.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051406/11/2016, valamint a munkakör megnevezését: laboráns.

        Elektronikus úton Baranyiné C. Veres Anna igazgatóhelyettes részére a cveres@petrik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.petrik.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818553   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.