Kézbesítő, anyagbeszerző

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Kézbesítő, anyagbeszerző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Üteg utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kézbesítési feladatok az iskola, a centrum, és a hivatalok között, postázás, anyagbeszerzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polyákné Gajdos Katalin igazgató nyújt, a 06-1-320-3032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051411/14/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Kézbesítő, anyagbeszerző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051411/14/2016, valamint a munkakör megnevezését: Kézbesítő, anyagbeszerző.

        Elektronikus úton Polyákné Gajdos Katalin részére a iskola@verebelyszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www. verebelyszki.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818549   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.