Angol nyelvtanár

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

angol nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.11.11. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Üteg utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

9-12. osztályban érettségire való való felkészítés, illetve szakképzésben szakmai nyelv oktatása informatika, villamosipar és rendészet területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol nyelvszakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizinyítvány

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polyákné Gajdos Katalin igazgató nyújt, a 06-1-320-3032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051411/11/2016 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051411/11/2016, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.

        Elektronikus úton Polyákné Gajdos Katalin részére a iskola@verebelyszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.verebelyszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772177   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.