Matematika - fizika szakos középiskolai tanár

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

matematika - fizika szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1149 Budapest, Várna utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és fizika tantárgyak oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika - fizika szakos középiskolai tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok

        szakmai önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázatató megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyenesné Deák Ildikó nyújt, a +36-1-221-0001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051412-05/2016. , valamint a munkakör megnevezését: matematika - fizika szakos középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051412-05/2016., valamint a munkakör megnevezését: matematika - fizika szakos középiskolai tanár.

        Elektronikus úton Gyenesné Deák Ildikó igazgató részére a titkarsag@wmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757810   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.