Felnőttoktatási ügyintéző

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

felnőttoktatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Üteg utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőttoktatással kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása, mely tevékenység elsősorban a délutáni időszakra esik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

        nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázatató megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polyákné Gajdos Katalin nyújt, a +36-1-320-3032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051411-06/2016 , valamint a munkakör megnevezését: felnőttoktatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051411-06/2016, valamint a munkakör megnevezését: felnőttoktatási ügyintéző.

        Elektronikus úton Polyákné Gajdos Katalin igazgató részére a iskola@verebelyszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.werebelyszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757808   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.