Takarító

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnáziuma

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.10.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Bécsi út 134.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Délutános takarítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madarász Péter igazgató nyújt, a +36-70-1980039 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051401-10/2016 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051401-10/2016, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton Madarász Péter igazgató részére a madarasz.peter@blathy-bp.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. blathy-bp.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757807   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.