Tanszéki titkársági adminisztrátor

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gépészmérnöki Kar
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

tanszéki titkársági adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szerződések előkészítése;
hallgatói ügyek adminisztrációja;
klasszikus titkársági feladatok ellátása (telefonok kezelése, iktatás, kézbesítési feladatok, stb.);
utazások, rendezvények szervezésében való részvétel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        legalább alap fokú angol nyelvtudás

        legalább 3 év irodai adminisztráció területén szerzett tapasztalat

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        OKJ-s titkárnő végzettség

        Magas szintű angol nyelvtudás

        Oktatási intézményben végzett munka

        Neptun rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs képesség,

        önálló problémamegoldás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 846/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanszéki titkársági adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 846/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanszéki titkársági adminisztrátor.

        Elektronikus úton Gáti-Kardos Judit részére a gatikardos@energia.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott és formailag érvényes pályázatokat a munkáltató által kijelölt bizottság értékeli és kiválaszt néhány jelöltet egy személyes elbeszélgetésre. Értesíti a kiválasztott pályázókat és egy előre egyeztetett időpontban személyes elbeszélgetést folytat velük. Az interjúk eredménye és a benyújtott pályázati dokumentumokban leírtakra támaszkodva a bizottság kiválasztja az állás betöltésére alkalmas személyt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.energia.bme.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833808   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.