Informatikai munkatárs

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kancellária
Humán Erőforrás Igazgatóság

Informatikai munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Humán Erőforrás Igazgatóság munkatársaként részvétel az integrált gazdálkodási rendszer (Oracle-Nexon) támogatási feladatainak ellátásában: kapcsolattartás a fejlesztőkkel, a felhasználókkal; hibák feltárása, hibák okainak kutatása; hibajavítások, új programrészek tesztelése; adatbázis lekérdezések írása, kimutatások készítése; felhasználói leírások készítése, felhasználók oktatása. A Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIRA) rendszergazdai feladatainak ellátása, a Felsőoktatási Információs Rendszer felé történő adatszolgáltatás koordinálása, a bérszámfejtési alrendszerben a felhasználók munkájának támogatása, különböző adatszolgáltatásokkal, hibafeltárásokkal és ellenőrzésekkel kapcsolatos eseti lekérdezések elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, rendszergazda és/vagy szerver üzemeltető végzettség,

        Jó kommunikációs képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kiemelkedő szintű MS Office, PL/SQL programozási nyelv ismerete

        NEXON vagy SAP integrált könyvviteli program használatában szerzett gyakorlat

        ORACLE adatbázis ismeret

        Windows szerver környezet alapos ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Bizonyítványok másolata

        Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 844/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikai munkatárs .         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 844/2016, valamint a munkakör megnevezését: Informatikai munkatárs .

        Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828821   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.