Informatikai munkatárs (3 fő)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kancellária
Informatikai Igazgatóság

Informatikai munkatárs (3 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Informatikai Igazgatóság 3 területére keresünk kollégákat. Egy főt workflow fejlesztési területre, az új eljárások egyetemi elterjesztésére.
Egy főt rendszergazdai feladatok ellátására, az egyetemi rendszerek támogatására.
Egy főt pedig az informatikai témájú beszerzések lebonyolításának előkészítésére, a részleg vezetőjének adminisztratív, és műszaki támogatására.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem,

        Informatikai végzettség

        Kiemelkedő szintű MS Office ismeret

        Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat hasonló munkakörben

        WF terület esetében Poszeidon rendszer ismerete

        Beszerzési terület esetében: beszerzési, közbeszerzési tapasztalat

        Rendszergazda esetében: Linux, Windows rendszerek üzemeltetési ismerete, számítógép hálózatok ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        idegen nyelvtudás (elsősorban angol)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz az eddigi gyakorlatának és munkavégzésre irányuló jogviszonyainak bemutatásával

        A végzettséget igazoló okmányok fénymásolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 807/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Informatikai munkatárs (3 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 807/2016, valamint a munkakör megnevezését: Informatikai munkatárs (3 fő).

        Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820247   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.