Fenntartási alkalmazott

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kancellária
Műszaki Kancellárhelyettes

Fenntartási alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, , .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetemi szállítási feladatok elvégzésében gépkocsivezetői és rakodói részvétel. A raktárból kivételezett anyagok kiszállítása a szervezeti egységek részére, valamint a szervezeti egységek részére történő anyagbeszerzési feladatokban történő közreműködés, illetve az egyetemen belüli szállítási feladatokban történő részvétel. A felügyeletére bízott gépjármű műszaki állapotának figyelemmel kísérése, a folyamatos és biztonságos üzemben tartáshoz szükséges javítások, karbantartások jelzése a csoportvezető részére. A téli időszakban a síkosság mentesítési feladatok elvégzésében segítséget nyújt a területgondnokság munkatársainak.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        15 év gépjármű vezetési gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Targoncavezetői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Bizonyítvány másolatok

        Önéletrajz

        Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 739/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Fenntartási alkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 739/2016, valamint a munkakör megnevezését: Fenntartási alkalmazott.

        Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757930   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.