Gazdasági ügyintéző (számviteli terület)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

gazdasági ügyintéző (számviteli terület)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Távközlési és Médiainformatikai Tanszék gazdasági ügyintézésében való részvétel, közreműködés: A számviteli tevékenység rendszerének működtetése az Oracle alapú integrált egyetemi nyilvántartási rendszerben. A számviteli teendők szervezése és végzése. A Tanszék meglévő és új EU-s pályázatainak folyamatos koordinálása, auditok előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői képesítés, vagy felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés (pályakezdőt is fogadunk),

        Államháztartási számvitel ismerete

        Erkölcsi bizonyítvány

        Angol nyelvtudás

        Az MS Office programok (MS Excel, MS Word) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési és/vagy felsőoktatási szférában szerzett szakmai tapasztalat

        Oracle, vagy más integrált nyilvántartási rendszer használatában szerzett gyakorlat

        Eu-s pályázatok ügyintézésében szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz az eddigi gyakorlatának és munkavégzésre irányuló jogviszonyainak bemutatásával

        A végzettséget igazoló okmányok fénymásolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szendrei Anita nyújt, a 06-1-463-2448 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 734/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (számviteli terület) .         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 165 734/2016, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző (számviteli terület) .

        Elektronikus úton BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék részére a titkarsag@tmit.bme.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör napi 4 vagy 6 órás részmunkaidős foglalkoztatás keretében tölthető be.
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751418   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.