Ápoló

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Egészségügyi szolgálat - Krónikus belgyógyászati osztály

Ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest XIII. kerület, Szabolcs utca 33-35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ápolói feladatok ellátása a krónikus belgyógyászati osztályon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, (OKJ 54, 55) ápoló szakképesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hajléktalan ellátás területén szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/991-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/991-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

        Elektronikus úton személy- és munkaügyi csoport részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat végeredményéről a pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2018. június 12.

        www.budapest.hu - 2018. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: "MÜ/991-1/2018", valamint a beosztás megnevezését: "ápoló". Béren kívüli juttatások: cafeteria keret, ruházati költségtérítés.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 12.

ID: 3420068   Megjelentetés dátuma: 2018.06.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.