Gondnok-karbantartó

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Családok Átmeneti Otthona

gondnok-karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1142 Budapest, Rákosszeg park 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény üzemeltetési-karbantartási feladatainak ellátása illetve összehangolása és ellenőrzése, takarításának felügyelete, az intézmény zavartalan működésének felügyelete, meghibásodás esetén gyors intézkedés. A különböző egységek műszaki-, üzemeltetési-, anyaggazdálkodási-, eszköz- és készletnyilvántartási adminisztrációjának vezetése, leltározás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        egészségügyi alkalmasság

        A feladatkörhöz kapcsolódó műszaki, logisztikai, karbantartási ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        precizitás, alaposság, rátermettség,

        önálló munkára is képes csapatjátékos,

        Jó szintű kommunikációs készség,

        nagy munkabírás,

        szervezőkészség,

        Jó szintű problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        karbantartói készség/ügyesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik

        a munkakör betöltése hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött

        a feladatkör ellátásával kapcsolatos szakmai koncepció

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla Edit nyújt, a 06-70-319-6158 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4559/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gondnok-karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4559/2016, valamint a munkakör megnevezését: gondnok-karbantartó.

        Elektronikus úton Cselőtei Zsuzsanna részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatása. A pályázókat írásban értesítjük. Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4559/2016, valamint a munkakör megnevezését: "gondnok-karbantartó" A csatolt anyagokat a következő fájlnevekkel kérjük ellátni: „név.önéletrajz/”név.motivációs levél”/ „név.diploma” stb

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2016. november 28.

        www.budapest.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831962   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.