Bér- és munkaügyi előadó

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Központi Irányítás

bér- és munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Dózsa György út 150.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általa kezelt személyi állománnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések esedékességét figyeli és jelzi feletteseinek, továbbá teljes körűen ellátja a közalkalmazottak jogviszonyát érintő, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján szükséges személyügyi és bérszámfejtési feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, bér- és társadalombiztosítási ügyintéző; személyügyi szervező; személyügyi gazdálkodó,

        közalkalmazotti szférában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Felhasználói szintű KIRA (kincstári központosított illetményszámfejtő rendszer) program ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        kiváló szintű stressztűrő képesség

        határozott fellépés

        jó szintű kommunikációs és tárgyalókészség

        önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (a nyertes pályázók az eredményhirdetés után is beszerezhetik a munkába lépés napjáig bezárólag)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik

        végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magosi Krisztián nyújt, a 06-30-486-4460 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 956/40/2016 , valamint a munkakör megnevezését: bér- és munkaügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 956/40/2016, valamint a munkakör megnevezését: bér- és munkaügyi előadó.

        Elektronikus úton Magosi Krisztián részére a magosi.krisztian@bmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatása. A pályázókat írásban értesítjük. Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a munkakör megnevezését: bér- és munkaügyi előadó valamint az iktatószámot: 956/40/2016. A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2016. november 28.

        www.budapest.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831873   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.