Szociális és mentálhigiénés munkatárs

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Kocsis Szálló

szociális és mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 Budapest, Kocsis utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A BMSZKI Kocsis Átmeneti Szállására érkező ügyfelek szükségleteinek megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás. Az átmeneti szállás szolgáltatásainak működtetése, lebonyolítása, koordinálása. Új ügyfelek beköltözése, jogviszonyok eljárásrend szerinti kezelése. Kapcsolattartás társintézményekkel. Naprakész információk által tájékoztatás, szociális ügyintézésben való segítségnyújtás. Aktív részvétel az intézmény által szervezett rendezvények, foglalkozások lebonyolításában, vezetésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőfokú szociális végzettség (szociális munkás, szociálpolitikus, szociálpedagógus, mentálhigiénés végzettség mellett a szociológus, pszichológus, antropológus, etnográfus végzettségek)  szociális területen szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (a nyertes pályázók az eredményhirdetés után is beszerezhetik a munkába lépés napjáig bezárólag)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fige Gergely nyújt, a 06-30-485-3349 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 956/2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 956/2/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton Cselőtei Zsuzsanna részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 956/2/2016. valamint a munkakör megnevezését: "szociális és mentálhigiénés munkatárs - Kocsis szálló" A csatolt anyagokat tartalmazó fájlokat a következő módon kérjük elnevezni: „név.önéletrajz/”név.motivációs levél”/ „név.diploma” stb. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatása. A pályázókat írásban értesítjük

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2016. november 25.

        www.3sz.hu - 2016. november 25.

        www.budapest.hu - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828281   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.