Ellenőrzési főmunkatárs

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Központi Irányítás

ellenőrzési főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Dózsa György út 152.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 alap és szakellátást nyújtó intézmények, egészségügyi részleg belső ellenőrzése
 képzések, továbbképzések szervezése, felkérésre szakmai tanácsadás, felvilágosítás nyújtása
 a hatósági nyilvántartás jogszabályban előírt adattartalmának ellenőrzése, folyamatos aktualizálása
 hatósági ellenőrzés során: - a jogszabályban foglalt követelmények megtartása, teljesítése, - hatósági ellenőrzéshez szükséges előírások szakszerű előkészítése, szakmai dokumentáció aktualizálása
- több hatósággal együttesen végzendő hatósági ellenőrzés esetén kapcsolattartás az érintett hatóságokkal
- a megtett intézkedések ellenőrzésére utóvizsgálat elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális alapvégzettség,

        szociális, egészségügyi területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális, egészségügyi, gyámügyi-gyermekvédelemi területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (a nyertes pályázók az eredményhirdetés után is beszerezhetik a munkába lépés napjáig bezárólag)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4731/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4731/2016, valamint a munkakör megnevezését: ellenőrzési főmunkatárs.

        Elektronikus úton Magosi Krisztián részére a magosi.krisztian@bmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A hiánytalanul beadott pályázati anyag alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk. Minden pályázót írásban értesítünk. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: ellenőrzési főmunkatárs és az iktatószámot: 183/4731/2016

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2016. november 20.

        www.budapest.hu - 2016. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820299   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.