Vezető asszisztens

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Központi Irányítás

vezető asszisztens

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Dózsa György út 152.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység vezetőjének, vezetésének kommunikációs tevékenységét végzi, a vezető munkájához személyi támogatást ad; szervezi és koordinálja a vezetés külső és belső kapcsolatait. Közreműködik az igazgató közgyűlésre, vezetői értekezletre történő felkészítésében. Feladatkörébe tartozó témákban előkészíti az igazgatói döntéseket, részt vesz a döntések végrehajtásában, illetve a végrehajtás szervezésében. Közreműködik a feladatkörét érintő, pénzügyi támogatás elnyerésére irányuló pályázatok operatív részének elkészítésében és végrehajtásában. Feladatai: a) a vezető közvetlen munkáját segítő írásbeli dokumentumok előállítása, szerkesztése; b) írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése; c) határidők egyeztetése, ellenőrzése, nyilvántartása a vezető tevékenységéhez kapcsolódóan; d) a vezetői megbeszélések, találkozások egyeztetése, ütemezése; a kapcsolatok koordinálása; e) kapcsolattartás a vezető külső partnereivel, valamint a szervezet belső munkatársaival, más egységek vezetőivel; f) a vezető személyközi kommunikációjához kapcsolódó reprezentációs feladatok ellátása; g) egyéb, a vezetői munkához szükséges asszisztensi, személyi titkári feladatok elvégzése;
h) beszámolás a vezetőnek.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Szakirányú BA vagy MA szintű végzettség: szociálpolitikus, szociális munkás, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Irányítási – koordinációs területen szerzett legalább 5 év tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Európai uniós projektek tervezése és megvalósítása területén szerzett legalább 3 év tapasztalat

        középfokú angol nyelvvizsga, önálló nyelvhasználat

        Társadalmi kirekesztettséggel veszélyeztetett emberek, csoportok integrációjával kapcsolatos legalább 5 éves tapasztalat

        Stratégiaalkotási, programozási – tervezési tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi bizonyítványt bemutat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4497/2016 , valamint a beosztás megnevezését: vezető asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4497/2016, valamint a munkakör megnevezését: vezető asszisztens.

        Elektronikus úton Cselőtei Zsuzsanna részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes, szakmai beszélgetést folytatunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2016. október 14.

        www.budapest.hu - 2016. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgymegjelölésben kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: "vezető asszisztens".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769980   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.