Pályázati szakértő

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Központi Irányítás

pályázati szakértő

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Dózsa György út 152.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kapcsolatot tart az intézmény szervezeti egységeivel a fejlesztési szükségletek azonosítása érdekében. Közreműködik az intézményt érintő fejlesztési programok, projektek tervezésében és monitorozásában, és szükség szerint végrehajtásában. Szükség esetén kidolgozza, megszervezi és lebonyolítja a stratégiai munkát segítő képzési, szakmafejlesztési programokat, és részt vesz azok megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú BA vagy MA szintű társadalomtudományi végzettség,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        legalább 5 év vezetői tapasztalat

        magas szintű felhasználói számítógépes tudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább öt év fejlesztési célú program- és projekttervezési, valamint megvalósítási tapasztalat

        oktatási, képzési tapasztalat

        hajléktalan, fogyatékos és/vagy megváltozott munkaképességű, illetve más hátrányos helyzetű emberek, csoportok integrációjával kapcsolatos legalább öt éves tapasztalat

        egyéb, a pályázott munkakörrel összefüggő képzettség, végzettség megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi bizonyítványt bemuta

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4495/2016 , valamint a beosztás megnevezését: pályázati szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4495/2016, valamint a munkakör megnevezését: pályázati szakértő.

        Elektronikus úton Cselőtei Zsuzsanna részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes, szakmai beszélgetést folytatunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2016. október 10.

        www.3sz.hu - 2016. október 10.

        www.budapest.hu - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgymegjelölésben kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: "pályázati szakértő".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761610   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.