Stratégiai főtanácsadó

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Központi Irányítás

stratégiai főtanácsadó

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Dózsa György 152.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményfejlesztési stratégia alapján kidolgozza és a releváns szervekkel egyezteti a fejlesztési elképzelések európai uniós vagy hazai finanszírozási lehetőségeinek javaslatait, a projektek tervezését és végrehajtását, Európai Unió által társfinanszírozott vagy hazai finanszírozású projektben a szükséges kapcsolattartási és koordinációs feladatok ellátása és együttműködés szervezése valamennyi érintett szervezet felé, Koordinálja a támogatott projektek megvalósítását, a projekt megfelelő operatív működését, a támogatási szerződésnek megfelelő végrehajtást, az eljárásrendek betartását (folyamatmenedzsment, humánerőforrás-gazdálkodás, szerződéskezelés, ügyviteli folyamatok, belső minőségbiztosítás működtetése, információmenedzsment, stb.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Európai uniós projektek megvalósítása területén szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat,

        legalább 1 év vezetői tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Jogász vagy közgazdász végzettség,

        Európai uniós projektek tervezése területén szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat,

        nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés,

        jó szervező- és kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, jogszabálynak megfelelő erkölcsi bizonyítványt bemutat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4496/2016 , valamint a beosztás megnevezését: stratégiai főtanácsadó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4496/2016, valamint a munkakör megnevezését: stratégiai főtanácsadó.

        Elektronikus úton Cselőtei Zsuzsanna részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet eredményt, valamint a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes, szakmai beszélgetést folytatunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2016. október 10.

        www.3sz.hu - 2016. október 10.

        www.budapest.hu - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A tárgymegjelölésben kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: "stratégiai főtanácsadó".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761607   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.