Szociális segítő

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, BMSZKI telephelyek (Fehér-köz, Könyves nappali mel, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe érkező ügyfelek szükségleteinek megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás. A melegedő szolgáltatásainak igénybevételének megszervezése, lebonyolítása, koordinálása az intézmény által használt elektronikus programba való rögzítése.
Kapcsolattartás társintézményekkel. Aktív részvétel az intézmény által szervezett rendezvények, foglalkozások lebonyolításában, vezetésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középfokú szociális végzettség (érettségire épülő képzések),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális területen szerzett szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        megkezdett felsőfokú szociális képzés

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű konfliktuskezelő képesség,

        Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

        nagyfokú rugalmasság,

        következetesség,

        pontosság, precizitás, megbízhatóság,

        kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (a nyertes pályázók az eredményhirdetés után is beszerezhetik a munkába lépés napjáig bezárólag)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovál-Turóczi Ildikó nyújt, a 06-30-197-2433 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4464/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4464/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő.

        Elektronikus úton Cselőtei Zsuzsanna részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4464/2016. valamint a munkakör megnevezését: "szociális segítő". A csatolt anyagokat tartalmazó fájlokat a következő módon kérjük elnevezni: „név.önéletrajz/”név.motivációs levél”/ „név.diploma” stb. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatása. A pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2016. október 7.

        www.3sz.hu - 2016. október 7.

        www.budapest.hu - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757932   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.