Szociális és mentálhigiénés munkatárs

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

szociális és mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, BMSZKI telephelyek (Fehér-köz, Könyves nappali mel, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézménybe érkező ügyfelek szükségleteinek megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás. A melegedő szolgáltatásainak igénybevételének megszervezése, lebonyolítása, koordinálása az intézmény által használt elektronikus programba való rögzítése.
Kapcsolattartás társintézményekkel. Naprakész információk által tájékoztatás, szociális ügyintézésben való segítségnyújtás.
Aktív részvétel az intézmény által szervezett rendezvények, foglalkozások lebonyolításában, vezetésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, (szociális munkás, szociálpolitikus, szociálpedagógus, mentálhigiénés végzettség mellett a szociológus, pszichológus, antropológus, etnográfus végzettségek,

        szociális területen szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        megkezdett felsőfokú szociális képzés

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű konfliktuskezelő képesség,

        Jó szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

        nagyfokú rugalmasság,

        következetesség,

        pontosság, precizitás, megbízhatóság,

        kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (a nyertes pályázók az eredményhirdetés után is beszerezhetik a munkába lépés napjáig bezárólag)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovál-Turóczi Ildikó nyújt, a 06-30-197-2433 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4463/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei címére történő megküldésével (1134 Budapest, Dózsa György út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4463/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton Cselőtei Zsuzsanna részére a munkaugy@bmszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük az e-mail tárgy rovatában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/4463/2016. valamint a munkakör megnevezését: "szociális és mentálhigiénés munkatárs" A csatolt anyagokat tartalmazó fájlokat a következő módon kérjük elnevezni: „név.önéletrajz/”név.motivációs levél”/ „név.diploma” stb. A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatása. A pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bmszki.hu - 2016. október 7.

        www.3sz.hu - 2016. október 7.

        www.budapest.hu - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bmszki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757931   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.