Könyvtáros

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha- és Bőripari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1133 Budapest, Vág utca 12-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

könyvtárosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, könyvtáros szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        rugalmasság

Elvárt kompetenciák:

        szakmai tapasztalat, elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csontos Noémi igh. nyújt, a 06/1-351-0514/138 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-06-00167 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-06-00167, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Csontos Noémi igh. részére a csontosn@modelldivatiskola.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

ID: 3184908   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.