Informatika-bármely szakos végzettségű pedagógus

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnáziuma

informatika-bármely szakos végzettségű pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1183 Budapest, Thököly út 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

informatikai szakmacsoportos alapozás tantárgyainak (elmélet, gyakorlat) tanítása; közismereti informatika és osztályfőnök-helyettesi feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mindkét szakból egyetemi diploma,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a diploma minősítése jeles vagy jó; illetve az alternatív konfliktuskezelési gyakorlatok ismerete

Elvárt kompetenciák:

        a hátrányos helyezetű tanulókkal való bánásmód; a tanulók motiválásának kreatív képessége,

        a tanulók tartós figyelmének fenntartása;a kollégákkal és a szülőkkel való együttműködési képesség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (Europass típusú), végzettséget igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hakkel Ildikó nyújt, a 06/1-290-0642 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-07-00122 , valamint a munkakör megnevezését: informatika-bármely szakos végzettségű pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-07-00122, valamint a munkakör megnevezését: informatika-bármely szakos végzettségű pedagógus.

        Elektronikus úton Hakkel Ildikó igazgató részére a igazgato@poganyszki.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757448   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.