Informatika szakos óraadó tanár

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma

informatika szakos óraadó tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.10.27-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 9 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatika tantárgy oktatása, korrepetálás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szaktanári egyetemi végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló munakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Matusek Irén tagintézmény-vezető helyettes nyújt, a 06/1-3696-241/135 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-04-00120 , valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos óraadó tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-04-00120, valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos óraadó tanár.

        Elektronikus úton Nagyné Matusek Irén tagintézmény-vezető helyettes részére a kozma@kozmafa.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozmafa.sulinet.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751405   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.