Laboráns - ügyintéző

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Laboráns - ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1195 Budapest, Üllői út 303.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A természettudományos tantárgyak tanóráinak előkészítésében való részvétel, esetleg önálló előkészítés, a tanítási órák utáni rend visszaállítása.
A szükséges anyagok (vegyszerek, felszerelések) beszerzése, megrendelésében való részvétel.
A természettudományos szertár rendjének fenntartása, az ennek leltározásában való részvétel
A laboratórium leltárállományának és anyagkészletének felelős megőrzése és időszakonkénti ellenőrzése.
Intézményi ügyiratok elkészítése, kezelése.
Az ügyiratkezelést a mindenkor érvényben lévő szabályzat szerint végzi, önállóan és teljes felelősséggel (iktatás, selejtezés).
Az irattár kezelése, rendezése.
Az általános igazgatóhelyettes vezetésével a beiskolázással, érettségivel, szakmai vizsgával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése.
Az igazgató, az általános és a szakmai igazgatóhelyettesek irányításával egyéb adminisztrációs és gépelési feladatokat is ellát.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        érettségi vizsga,

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        büntetlen előélet,

        5 év szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol, német nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 386/C , valamint a munkakör megnevezését: Laboráns - ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 386/C, valamint a munkakör megnevezését: Laboráns - ügyintéző.

        Elektronikus úton Gregus Csilla intézményvezető részére a greguscsilla@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.ganziskola.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768395   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.