Takarító

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mechatronikai Szakgimnáziuma

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Rétköz utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tantermek és közlekedők napi- és nagytakarítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozásról eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazott jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1118 Budapest, Rétköz utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 375/C , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 179-183. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 375/C, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

vagy

        Elektronikus úton Szokolainé Takács Erzsébet igazgató részére a igazgato@mechatronika.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény vezetése a beérkezett pályázatokat elbírálja, a pályázati feltételnek leginkább megfelelő személyek kiválasztása után személyes elbeszélgetésre kerül sor. A személyes meghallgatások után a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum főigazgatója hozza meg a végleges döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751403   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.