Könyvtáros

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Ponty utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

iskolai könyvtári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú felsőfokú végzettség,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        orvosi egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        szakmai elkötelezettség,

        pontosság,

        kreativitás,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        oktatásban, iskolában szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Plánk Tibor nyújt, a 06 – 1 - 2010122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2017.HR , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2017.HR, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

        Elektronikus úton Plánk Tibor igazgató részére a igazgato@hunfalvy.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hunfalvy-szki.hu - 2017. szeptember 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés a megadott címen történik. Szükség esetén a dolgozó átirányítható munkavégzés céljából az intézmény (Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum) bármely feladatellátási helyére, amelyek az alábbiak:
1075 Budapest, Wesselényi u.38. 1174 Budapest, Széchenyi u.9-11. 1047 Budapest, Baross u. 72. 1215 Budapest, Csete Balázs u.6-8. 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31. 1011 Budapest, Ponty u. 3. 1139 Budapest, Váci út 89. 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23. 1201 Budapest, Vörösmarty u.30. 1184 Budapest, Hengersor u.34. 1087 Budapest, Szörény u. 2-4. 1088 Budapest, Vas u.9-11. 1095 Budapest, Mester u. 56-58. 1064 Budapest, Szondi u.41. 1039 Budapest, Hatvany L. u. 7. 1212 Budapest, Széchenyi u.95. 1095 Budapest, Mester u. 23. 1126 Budapest, Márvány u. 32. 1074 Budapest, Dohány u.65.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.hunfalvy-szki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 9.

ID: 3184735   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.