Angol-német szakos tanár

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BGSZC Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

angol-német szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1087 Budapest, Szörényi utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Órarend szerinti órák megtartása, a későbbiekben osztályfőnöki feladatok ellátása. Szakgimnáziumi osztályokban felkészítés az érettségi vizsgára, szakközépiskolában a szakmai vizsgára. Szükség esetén a rászoruló tanulók részére korrepetálás. Részvétel az iskola, illetve a szakmai munkaközösség egyéb munkáiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, angol-német szakos tanár,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        orvosi egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        MS Office (Word, Excel, Powre Point) felhasználó szintű használata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stéger János igazgató nyújt, a 36/1 333-0555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2016.HR , valamint a munkakör megnevezését: angol-német szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1074 Budapest, Dohány utca 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 146/2016.HR, valamint a munkakör megnevezését: angol-német szakos tanár.

        Elektronikus úton Stéger János igazgató részére a szaszigazgato@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.szasz-bp.sulinet.hu/ - 2016. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkavégzés a megadott címen történik. Szükség esetén a dolgozó átirányítható munkavégzés céljából az intézmény (Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum) bármely feladatellátási helyére, amelyek az alábbiak:
1075 Budapest, Wesselényi u.38. 1174 Budapest, Széchenyi u.9-11. 1047 Budapest, Baross u. 72. 1215 Budapest, Csete Balázs u.6-8. 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31. 1011 Budapest, Ponty u. 3. 1139 Budapest, Váci út 89. 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23. 1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A. 1201 Budapest, Vörösmarty u.30. 1184 Budapest, Hengersor u.34. 1087 Budapest, Szörény u. 2-4. 1088 Budapest, Vas u.9-11. 1095 Budapest, Mester u. 56-58. 1064 Budapest, Szondi u.41. 1039 Budapest, Hatvany L. u. 7. 1212 Budapest, Széchenyi u.95. 1095 Budapest, Mester u. 23. 1126 Budapest, Márvány u. 32. 1074 Budapest, Dohány u.65.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szasz-bp.sulinet.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820268   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.