Ügyintéző (igazgatási)

Budapesti Gazdasági Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Dékáni Hivatal

ügyintéző (igazgatási)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dékáni hivatalvezető vezetői és szakmai tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, Az oktatáshoz kapcsolódó kereset-kiegészítések, megbízási és vállalkozói szerződések elkészítése, aláírattatása,
A megállapodásokhoz kapcsolódó teljesítésigazolások elkészítése, aláírattatása és eljuttatatása a kifizetőkhöz,
A belső és külső oktatók képzettségi adatainak rögzítése a Neptun rendszerben, az adatok folyamatos feladása a FIR-ben. Kimutatások, tájékoztatók készítése, egyeztetések bonyolítása,
Folyamatos kapcsolattartás a kar szervezeti egységeivel. A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        alapszintű angol nyelvtudás,

        Word, Excel, Power Point, Internet - felhasználói szinten,

        precizitás,

        jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség,

        jó szervező képesség,

        konfliktus-kezelés,

        monotonitás tűrés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogi asszisztensi, vagy igazgatásszervezői végzettség,

        igazgatásirányítás/szervezés területen szerzett tapasztalat,

        projektmunkában, oktatási, vagy ügyfélkapcsolati területen szerzett tapasztalat,

        Neptun ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        végzettséget és szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1054 Budapest, Alkotmány utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/00329/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző (igazgatási).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Egyetem címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/00329/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző (igazgatási).

és

        Elektronikus úton Kiss Erika részére a kiss.erika@uni-bge.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        BGE honlap - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat elektronikusan kell megküldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott e-mail címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban; megengedett méret legfeljebb 20 MB).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-bge.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763442   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.