Ügyvivő-szakértő (asszisztens)

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatal
Akkreditációs Iroda

ügyvivő-szakértő (asszisztens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő asszisztens főbb feladatai: a tanulmányi irodavezető munkájának asszisztensi támogatása. Felvételi eljárások megszervezésében, lebonyolításában való részvétel. Kari rendezvények (nyílt napok, diplomaosztó ünnepségek) megszervezésében, lebonyolításában való részvétel. Diákigazolvány ügyintézés. Részvétel hallgatók részére kiírt kari pályázatok lebonyolításában. Tanulmányi Iroda iratainak kezelése, nyilvántartása. Érdeklődök számára tájékoztatás nyújtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett asszisztensi munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        angol nyelv társalgási szintű ismeretével,

        felsőoktatási adminisztrációban szerzett - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalattal,

        professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások) programok használatában szerzett gyakorlattal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyetemi diploma,

        NEPTUN Tanulmányi Rendszer felhasználói szintű ismerete,

        felsőoktatási intézményben tanulmányi ügyek intézésében szerzett több éves gyakorlat,

        felsőoktatási intézményben tanulmányi területen szerzett vezetői tapasztalat,

        angol C típusú középfokú nyelvvizsga.

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzésre és csapatmunkára való alkalmasság,

        pontosság és precizitás ,

        igényesség a munkájára és önmagára nézve egyaránt,

        rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az asszisztens munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Weigang Krisztina hivatalvezető nyújt, a 06-1/482-5322 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2777/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő (asszisztens).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2777/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő (asszisztens).

        Elektronikus úton Varga Debóra részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) és az egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), rögzített feltételeknek. A pályázatok elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik. Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2777/2016.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818830   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.