Asszisztens

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar
International Study Programs Center

asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő asszisztens főbb feladatai: az International Study Programs Centerben a pénzügyi koordinátor és program koordinátorok munkájának asszisztensi támogatása. Felvételi adminisztrációval kapcsolatos ügyek lebonyolításában való részvétel. Statisztikák készítése. Megrendelésekkel és szerződésekkel kapcsolatos adminisztráció, Neptun adatbevitel és annak kezelése. Ideiglenes diákigazolvány ügyintézés. ISPC Iroda iratainak kezelése, nyilvántartása(back office munkakör).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett asszisztensi munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        angol nyelv társalgási szintű ismeretével,

        MS Office (irodai alkalmazások) programok használatában szerzett gyakorlattal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felsőoktatási adminisztrációban szerzett szakmai tapasztalat,

        angol felsőfokú aktív nyelvtudás,

        NEPTUN Tanulmányi Rendszer felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzésre és csapatmunkára való alkalmasság ,

        pontosság és precizitás,

        igényesség a munkájára és önmagára nézve egyaránt,

        adatbevitelre nyitott személyiség,

        rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az asszisztensi munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, szakmai - magyar és angol nyelvű, fényképes - önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait, idegen nyelvű oklevél esetén honosított oklevél vagy az oklevél hiteles fordítása,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2789/2016 , valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2789/2016, valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

        Elektronikus úton Varga Debóra részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1) és a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE Szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2016. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2789/2016.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818804   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.