Ügyvivő-szakértő

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar
Marketing és Média Intézet

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő ügyvivő szakértő főbb feladatai: az intézetigazgató munkájának támogatása. Az intézeti értekezletek/megbeszélések valamint tanszéki értekezletek szervezése. Részvétel az értekezleteken, gondoskodás az itt elhangzottak emlékeztetőben történő rögzítéséről, ezen anyagok továbbítása a tanszékvezetők felé. Az Intézet rendelkezésére álló pénzügyi források nyilvántartása, kezelése, az intézetigazgató által jóváhagyott kifizetések (szerződések, jutalmak, számlák) intézése. Minden, az Intézetigazgató által jóváhagyott „személyi titkári” jellegű feladat teljesítése, időbeosztásának kezelése. Intézeti levelezés és ügyiratkezelés, irattár kezelése, iktatás, postázás. Létszámjelentések, munkaidő nyilvántartások elkészítése, adminisztrálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SZMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett ügyvivő szakértői munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        angol nyelv társalgási szintű ismeretével,

        felsőoktatási adminisztrációban szerzett - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalattal,

        professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások) programok használatában szerzett gyakorlattal,

        NEPTUN Tanulmányi Rendszer ismeretével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        felsőoktatási intézményben tanulmányi ügyek intézésében szerzett több éves gyakorlat,

        felsőoktatási intézményben tanulmányi területen szerzett vezetői tapasztalat,

        angol "C" típusú középfokú nyelvvizsga,

        NEPTUN Tanulmányi Rendszer felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzésre és csapatmunkára való alkalmasság, ,

        pontosság és precizitás,

        igényesség a munkájára és önmagára nézve egyaránt,

        rendszerben való gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az ügyvivő szakértői munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, szakmai - magyar nyelvű, fényképes - önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait, idegen nyelvű oklevél esetén honosított oklevél vagy az oklevél hiteles fordítása,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez (az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fekécsné Tímár Anett nyújt, a 06-1/482-5322 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2321/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/2321/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

        Elektronikus úton Nagy Annamária részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1) és a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE Szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/2321/2016.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751473   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.