Ügyvivő-szakértő

Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdálkodástudományi Kar
Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közpolitikai és közgazdasági elemzések készítése a villamosenergia- és földgáz piac szabályozásával kapcsolatban. A villamosenergia piacok működésével és szabályozásával kapcsolatos oktatási tevékenységben való részvétel.
A villamosenergia-, a földgáz- és a távhőszektor szabályozásával kapcsolatos kutatási és tanácsadási projektek lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SZMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett ügyvivő-szakértő munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        Egyetemi közgazdasági diplomával,

        Középfokú angol nyelvtudással,

        Legalább 10 éves szakmai tapasztalattal a villamosenergia- és földgázpiacok szabályozásával kapcsolatos munkakörben, ebből:

        Legalább 3 éves kutatási és oktatási tapasztalattal,

        Legalább 5 éves tanácsadási tapasztalattal,

        MS Office felhasználói szintű ismerettel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlati szabályozói (energiahivatalban, vagy energetikáért felelős minisztériumban szerzett) tapasztalat,

        Jogszabályi rendelkezések értelmezésében szerzett jártasság,

        Kutatási és/vagy tanácsadási projektek lebonyolításában szerzett tapasztalat,

        Távhőszolgáltatói szektor működésével és szabályozásával kapcsolatos ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló elemző képesség,

        Projektszemléletben való gondolkodás,

        Jó előadói képességek,

        Jó írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,

        Magas fokú együttműködési készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kutatói érdeklődés

        Egyéb idegen nyelvek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az ügyvivő szakértő munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait, szakmai, tudományos tevékenységet részletesen tartalmazó

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános).

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1982/2016 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1982/2016, valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő-szakértő.

        Elektronikus úton Nagy Annamária részére a human@uni-corvinus.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/1982/2016.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-corvinus.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751472   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.