Gyermek-fogszakorvos

Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye
Gyermekfogászati Szakrendelés

Gyermek-fogszakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1158 Budapest, Hősök útja 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakrendelésen jelentkező betegek ellátása, a szakorvosi kompetenciába tartozó feladatok elvégzése, a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, fogszakorvosi szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        1-3 év gyermekfogászati szakrendelésen szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, érvényes működési nyilvántartás, kamarai tagság és a továbbképzési pontok igazolásának másolata. Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Buzna Andrea orvos igazgató nyújt, a 1/506-0138, 1/506-0139 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye címére történő megküldésével (1152 Budapest, Rákos út 77/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermek-fogszakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest, XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye címére történő megküldésével (1152 Budapest, Rákos út 77. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyermek-fogszakorvos.

        Elektronikus úton dr. Buzna Andrea orvos igazgató részére a drbuznaa@xv-euint.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú Bizottság dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.xv-euint.hu - 2016. november 22.

        www.bpxv.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. Az állás vállalkozás keretében is betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.xv-euint.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824417   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.